Neotvárajte súbor Excel na USB flash disku - čo robiť

Dobré popoludnie!

Chcel by som vedieť: na jednotke flash bol súbor programu Excel zablokovaný a prípona bola stratená. Je možné tento súbor otvoriť teraz?

Anna

Odpoveď odborníka:

Ahoj Anna! V tomto prípade je veľmi dôležité porozumieť úplnému obrazu problému, či už ide o klonovanie súborov s neznámymi oprávneniami, ako je "chk", či bolo médiá skontrolované na vírusovú aktivitu a či bola testovaná štandardnými prostriedkami na správnosť operácie. Jeden spôsob, ako vyriešiť problém, je použiť programy na obnovenie súborov. Existuje veľa takýchto nástrojov, ale stojí za to spomenúť jedného zástupcu - programu "Recuva". Po obnovení môžete súbor použiť a previesť podľa vlastného uváženia. Toto by sa však malo vykonať skôr, ako sa vykonajú iné manipulácie, aby sa predišlo strate súborov.