Jednotka Blu-ray Disc nevidí disky

Dobrý deň, povedzte mi, prečo disk Blu-ray nevidí (nevidí, ale nereprodukuje) disky Blu-ray? Systém definuje jednotku ako modrú rumu. Aida64 tiež definuje disk ako modrú rumu. Myslíte si, že ide o mäkký alebo "železný" problém?

nový

Odpoveď odborníka:

Dobrý deň, Roman! Vyvstáva niekoľko objasňujúcich otázok, a to:
  1. Bol disk samotný (ktorý sa nedá čítať) kontrolovaný na iných zariadeniach?
  2. Diel fungoval správne predtým?
  3. Ak ste predtým pracovali, aké udalosti ste zastavili?
  4. Bol ovládač softvéru aktualizovaný?
  5. Pokúsili ste sa odstrániť disk z správcu zariadení s reštartom?
Zatiaľ sa zdá, že ide skôr o fyzický problém s pohonom.