Optimalizácia výkonu pevného disku v systéme Windows 7: Mám zakázať čistenie vyrovnávacej pamäte vyrovnávacej pamäte

Našiel som článok o optimalizácii pevného disku a hovorí, že v systéme Windows 7 je potrebné skontrolovať "Zakázať vymazanie vyrovnávacej vyrovnávacej pamäte záznamov systému Windows pre toto zariadenie". Opis však hovorí, že existuje riziko straty údajov. Podrobnejšie vysvetlite, čo a ako, ak je to možné, s príkladom. Ďakujem vám za pozornosť.

púder na černenie očí v arabských krajinách

Odpoveď odborníka:

Dobrý deň, Nikolay!

Venujte pozornosť celému textu upozornenia "Aby sa zabránilo strate údajov, táto funkcia by mala byť povolená len pre zariadenia so samostatným zdrojom napájania", to znamená externé pevné disky. Práca pravidelného dopravcu, vrátane straty údajov, to neovplyvní.

Ďalšie informácie o ukladaní do vyrovnávacej pamäte môžete nájsť v tej istej sekcii v časti Viac informácií o ukladaní do vyrovnávacej pamäte.