Pravidlá pre rezanie kovu Bulgar

Kov je materiál, na ktorý bola pôvodne určená uhlová brúska (USM). Teraz sa používa na rezanie výstužných tyčí, rôznych plechov, potrubí rôznych priemerov, tehál, betónu, kameňa, dlaždíc a iných stavebných materiálov. Vďaka prítomnosti rôznych príloh umožňuje aj bulharské leštenie a brúsenie povrchov výrobkov. Rezanie kovu bulharským je jednou z hlavných, najčastejšie sa vyskytujúcich diel. Aby sa znížila pravdepodobnosť zranenia, musí sa vykonať správne, s prísnym dodržiavaním požiadaviek všeobecnej a osobnej bezpečnosti.

Príprava na prácu ako bulharčina pre metal

Bulharsko patrí do kategórie pomerne nebezpečných elektrických nástrojov . Môžete sa zraniť lietajúcim diskom alebo nástrojom, ktorý vypadol z vašej ruky. V oboch prípadoch je nebezpečenstvo spojené s vysokou rýchlosťou otáčania motora prístroja.

Na zvýšenie efektívnosti bulharského jazyka, rozšíriť jeho funkčnosť, v praxi používajú takéto ďalšie zariadenia :

 • statívy;
 • klipy.

Ich použitie umožňuje zlepšiť kvalitu pílenia kovových polotovarov, aby sa zvýšila presnosť procesu. Pracovné podmienky sa tiež zlepšujú z hľadiska bezpečnosti a zvyšuje sa ich produktivita.

Použitie ďalších zariadení umožňuje používať nástroj ako stroj určený na vykonávanie rôznych typov prác.

Aby sa maximalizovala bezpečnosť procesu rezania, je potrebné pracovať s kovovou uhlovou brúskou v súlade s niekoľkými pravidlami. Podmienečne sú rozdelené na prípravné a základné (pracovné) opatrenia.

Pred začatím rezania je potrebné vykonať niekoľko manipulácií.

 1. Používajte špeciálne pracovné oblečenie a topánky (s protišmykovou podrážkou), rukavice z hustého materiálu alebo kože.
 2. Pripravte na základe charakteristík a typu rezaného kovu vhodný disk a potom ho nastavte značkou na vrchol a utiahnite maticu.
 3. Skontrolujte použité pracovné prídavné zariadenia na prítomnosť rôznych chýb, ktoré porušujú ich integritu: výmoly, praskliny a iné deformácie.
 4. Používajte osobné ochranné prostriedky : okuliare, respirátor alebo masku (štít) a v niektorých prípadoch aj slúchadlá.
 5. Skontrolujte účinnosť nástroja, spoľahlivosť zaistenia jeho krytu (je bez neho zakázané pracovať), stav napájacieho kábla a zástrčky.
 6. Pripravte si pracovisko: odstráňte horľavé materiály (mastnotu, palivo, papier, handry) a všetky rušivé veci. Zakryť alebo presunúť do bezpečnej vzdialenosti predmety, ktoré môžu byť poškodené červenými horúcimi časticami kovu.

Ak je to možné, materiál, ktorý sa má rezať, by mal byť bezpečne zaistený, napríklad v podpazuší, aby sa odstránili možné náhodné pohyby. Uchovávajte obrobky v rukách alebo medzi kolenami je zakázané.

Správna činnosť nástroja

Keď začnete vidieť ľubovoľnú časť pomocou uhlovej brúsky, mali by ste dodržiavať takéto pravidlá.

 1. Držte bulharský pri rezaní kovu, musíte pevne s oboma rukami.
 2. Kruhy je možné meniť len po úplnom zastavení ich otáčania a ochladzovania na prijateľnú teplotu, odpojením elektrického náradia od siete.
 3. Pracovný nástroj neumiestňujte na zem ani na stôl (nenechávajte ho z ruky).
 4. Je potrebné, aby ste pravidelne zastavili približne 5 minút na odpočinok a aby disk zostal v chlade.
 5. Je potrebné nepretržite monitorovať stav rezacieho kruhu a neumožňovať jeho zachytenie okrajov prerezaného predlisku.
 6. Nenechávajte nástroj bez dozoru bez dozoru.
 7. Používajte iba disky s príslušnou veľkosťou, ktoré sú uvedené v návode na používanie používaného zariadenia.
 8. Je lepšie pracovať na rovnom povrchu tak, aby postavenie tela bolo stabilné.
 9. Uistite sa, že napájací kábel je vzdialený od rotujúceho kruhu, ostrými okrajmi a vyhrieva viac ako 100 stupňov objektov.
 10. Pohyby, ktoré priamo nesúvisia s rezaním, by sa mali vykonávať len s vypnutým náradím.
 11. Musíte sedieť na boku alebo za nástrojom a robiť si prácu sami, takže časti tela nie sú v rovine rezu.

Pri vyrezávaní kovu bulharský skončíte, mali by ste počkať, kým sa disk úplne zastaví, odpojte napájací kábel prístroja od elektrickej siete. Potom sa odporúča skontrolovať, či nie sú žiadne príznaky požiaru. Pri rezaní materiálov pravý držiak držia rukoväť zariadenia správne v oblasti tlačidla zapnutia / vypnutia pravou rukou. Ľavá ruka je umiestnená na rukoväti, ktorá je naskrutkovaná na hornej strane telesa elektrického náradia.

Je neprípustné vykonávať prácu na bulharskom jazyku vo veľmi unavenom štáte alebo pod vplyvom alkoholu, psychotropných látok alebo omamných látok.

Pokiaľ ide o otázku, akým spôsobom - pre seba alebo pre nás samých - by sa mala disk Bulhu obsiahnutého v slovenskom jazyku zmeniť, potom neexistuje žiadna definitívna odpoveď. Návod na obsluhu znamená, že prvá možnosť je správna. Je to spôsobené tým, že generované iskry odletia opačným smerom od operátora bez toho, aby spôsobili škodu. Taktiež v tomto smere lietajú úlomky kruhu, ak sa zlomia na kúsky.

Ale v prípade, že dôjde k rušeniu rotujúceho "na seba" disku, nástroj bude lietať k pracovníkovi. Z tohto dôvodu mnohí odborníci uprednostňujú rezanie kovu tak, aby sa kruh otáčal "od seba". Elektrické náradie vytiahnuté z ruky bude lietať opačným smerom. Tým sa znižuje pravdepodobnosť zranenia a z lietajúcich iskier užívateľ ochráni oblečenie, obuv a rukavice.

Rezanie plechu bulharským

Na rezanie kovov rôzneho typu a hrúbky použite vhodné rezné kotúče rôznych hrúbok a priemerov. Algoritmus vykonávania pilových listov je nasledujúci.

 1. Na rezanie pomocou bunky sa plech predbežne položí na rovný povrch.
 2. Označte kriedou (marker) presné rozmery vyrezaných úlomkov na povrchu listu.
 3. Vytvárajte pílenie pozdĺž značených línií bez toho, aby ste zmenili uhol počiatočného sklonu disku na pracovnú plochu, aby nedošlo k uviaznutiu a nárazu elektrického náradia.

Ak nie sú k dispozícii zručnosti pri rezaní plechu bulharské, odporúča sa predtým precvičiť mäkký materiál - čo umožní cítiť prácu nástroja.

Malo by sa vziať do úvahy, že spodný dolný segment disku znižuje kov efektívnejšie.

Pri rezaní kovového plechu by sa takéto odporúčania mali zohľadniť, aby sa dosiahol kvalitatívny výsledok.

 1. Na zlepšenie chladenia je potrebné napojiť miesto na rezanie, čo tiež zvýši dobu používania kruhu.
 2. Začatie rezania kovu je len vtedy, keď sa disk otáča: nástroj nie je možné zapnúť, ak je pevný kruh v kontakte s povrchom obrobku.
 3. Ak chcete rezať plech (tenký plech) alebo vystrihnúť rôzne geometrické tvary, je vhodnejšie použiť malé, vyčistené kruhy ("pahýly").
 4. Stlačenie bulgruk so značným úsilím by nemalo byť: rezanie by malo prebiehať prakticky iba pod váhou USM.
 5. Ak sa rezacie koleso zastaví v zásuvke (pri odpojení elektrického náradia), je možné pokračovať v práci až po jej odstránení.

Ak je pílenie pomalé, mali by ste zmeniť obrobok. Nadmerné zaťaženie uhlovej brúsky pri rezaní kovu spôsobí prehriatie alebo zaklinenie rotujúceho kruhu.

Rezanie kruhového otvoru v kovu pomocou brúska

V praxi je často nevyhnutné vyrezať kruh v kovu a z nástrojov je k dispozícii len uhlová brúska. Ale to je dosť dosť pre tento účel. Algoritmus činnosti je nasledujúci.

 1. Nakreslite kruh s kompasom na povrchu kovu alebo na predtým vytvorený papierový (kartónový) vzor s kriedou alebo markerom.
 2. Podržte bulgarku pod uhlom k povrchu listu, vykonajte predbežné označenie kovu pozdĺž označeného obrysu a vykonajte krátke pohyby s kotúčom (pílenie malých segmentov).
 3. Potom presuňte trysku rovnakým spôsobom, prehĺbte drážku, kým sa úplne nevypne.

Ak chcete vyrezať, je potrebné, aby vonkajší obrys kruhu neznižoval veľkosť kruhu. Ak je jeho priemer malý, potom píla a dotýka sa kovu s diskom v bodoch (bez pozdĺžneho pohybu trysky). Dosiahne sa kruhový otvor so šikmým rezom a tiež s niektorými drobnými nedostatkami (záleží od zručnosti pracovníka). Potom, ak je to potrebné, spracujte.

Celý proces rezania kruhového otvoru v plechu pomocou špeciálneho zariadenia je zobrazený na videu:

Vlastnosti práce s hrubým kovom, meďou, liatinou, hliníkom

Ak sa vyžaduje rezanie hrubého kovu na jednotlivé segmenty, odporúča sa dodatočne vykonať nasledujúce činnosti:

 • Neustále ochladzujte kontaktnú oblasť kovu s kotúčom pomocou studenej vody kvôli silnému zahriatiu štrbiny;

 • vyrábať všetky kusy len priamočiaro;
 • rôzne zakrivené obrysy by mali byť rezané oddelenými rovnými dĺžkami malej dĺžky, pričom by sa mali odstrániť nepotrebné časti;
 • plne videl obrobok pre niekoľko prístupov, pričom každé následné prehĺbenie štrbiny;
 • ak sa vyžaduje rezanie rohov, lúčov, kanálov, koľajníc, potom každá z ich konštrukčných častí je rezaná samostatne.

Rezanie liatiny, nehrdzavejúcej ocele, ako aj neželezných kovov, napríklad hliníka a medi, sa vykonáva pomocou špeciálnych kruhov navrhnutých na prácu s týmito materiálmi. Všetky potrebné informácie o diskoch sú uvedené na etikete týchto výrobkov, vytlačené na ich strane. Kruhy sa líšia v zložení plnív:

 • v niektorých prísadách je ťažký materiál, ktorý je schopný rezať dopovanú oceľ;
 • v iných sa používajú mäkké spojivá.

Rezanie z nehrdzavejúcej ocele bežnými kovovými kotúčmi je zakázané, pretože ich zloženie zahŕňa látky, ktoré vedú k zrýchlenej korózii miesta rezania . Hliník a meď sú veľmi viskózne neželezné kovy. Videli to s pomocou bulharčiny a vyliali štrbinu cez petrolej . V tomto prípade je potrebné dodržiavať pravidlá požiarnej bezpečnosti.

Odporúčania pre rezanie kovových rúrok

Rezanie rúr z rôznych kovov je požadovaná operácia pri vykonávaní opráv a stavebných prác. Výrobky na rezanie sú potrebné na inštaláciu kanalizačných a vykurovacích systémov, vodovodov. V tomto smere sa bulharčina dobre venuje rôznym úlohám. Pracovné disky sa vyberajú podľa materiálu, z ktorého sa vyrába rúrka.

Použitie uhlovej brúsky umožňuje:

 • píly potrubia v rôznych uhloch, napríklad 45 a 90 stupňov;
 • rezané výrobky s veľkým priemerom;
 • hladký rezaný profil (obdĺžnikový alebo štvorcový profil);
 • vykonať pozdĺžne rezanie rúrkových polotovarov;
 • pílenie liatinových potrubí;
 • rezané tenkostenné trubice.

Ak je nutné rezať potrubie s veľkým priemerom, použitie brúsky umožňuje vykonať túto prácu bez značných peňažných nákladov. Zároveň je produktivita práce malá a riziká sú značné. Keď dlhé rúry ležia na podperách, odrezané iba zavesené časti . Ak je píla vycentrovaná, okraje rezu upnú obruč, čo spôsobí uviaznutie nástroja a spôsobenie možného zranenia.

Odborníci nielen rozrezávajú rúry z rôznych materiálov v pravých uhloch, ale tiež vyrežú otvory v požadovaných tvaroch. Práca s profilom a okrúhlymi polotovary sa vykonáva podobným spôsobom s povinným dodržiavaním bezpečnostných pravidiel.

Pílenie potrubí z rôznych uhlov

Rezanie pod uhlom 45 a 90 stupňov okrúhleho a profilového potrubia je potrebné pre pokladanie rôznych komunikácií. V každom prípade je nutné potrubie hladko vyrezať tak, aby prvky, ktoré je potrebné pripojiť, boli čo najviac spojené do hustého potrubia.

Rezanie pod uhlom 45 stupňov s rúrkami valcového profilu sa uskutočňuje nasledovne:

 • prijať konvenčný štvorcový papier;
 • sklopte ho presne diagonálne;
 • Táto šablóna obalí trubičku;
 • kriedou alebo iným značkovacím zariadením používa budúcu čiaru rezu;
 • odstrániť šablónu;
 • upnite obrobok do zveráka;
 • odrežte značenú časť rúrky.

Pri aplikácii šablóny by mala byť jedna z dvoch krátkych strán tohto trojuholníka rovnobežná so stredovou osou potrubia.

Keď je potrebné rezať pod uhlom 90 stupňov, potrubia sa jednoducho zabalia do kruhu (valcového tvaru) alebo pozdĺž obvodového (profilového) papiera. Potom je označený riadok rezu. Tiež označenie profilovej rúrky môže byť veľmi jednoduché s obyčajným gon.

Ak je potrebné rezať značný počet profilových rúr pod uhlom 45 a 90 stupňov, vytvorte vhodné šablóny tohto materiálu, len väčšiu časť. To vám umožní vykonávať požadované merania iba raz. Zároveň sa pri prvom označovaní použije štvorcový štítok alebo uhlomer. Keď sa šablóna vytvorí, rezané kusy sa vložia do vnútra a zaznamenajú sa čiary. Potom robia pílenie.

Šablóny sú určené pre iné veľkosti rohov. Táto metóda zvyšuje účinnosť práce.

Vlastnosti rezania liatiny a tenkostenných rúr

Liatina je krehký materiál . Ak chcete rezať liatinovú rúrku s bulharskou, postupujte v takom poradí:

 • poznamenajte si čiary rezu;
 • postavte pod rúru drevený blok, ktorý bude slúžiť ako podpera;
 • Orezávajú pozdĺž obrysu niekoľko milimetrov hlboko;
 • vložte dláto do drážky;
 • tým, že zasiahne tvrdé a ostré kladivo.

Po náraze sa potrubie rozdelí pozdĺž čiary rezu. Jeho okraje budú úplne vyrovnané. V prípade potreby sa ďalej spracovávajú.

Pri vykonávaní pozdĺžneho rezania rúry je dôležité aj presné označenie . Na jej použitie sa používajú rôzne úpravy, napríklad konštrukčná niť ("hromadenie"). Celý proces pílenia by sa mal robiť opatrne, pomaly, aby nedošlo k odtrhnutiu označenej čiary.

Tenké rúry sú jedným z odrôd tohto druhu výrobkov. Často sú vyrobené z neželezných kovov: medi alebo hliníka. Ich rezanie je náročná úloha. V tomto prípade je potrebné použiť kruhy vhodné pre bulharský materiál.

Rezanie tenkostěnných rúr musí byť vykonané veľmi opatrne, pretože sa môžu ľahko deformovať aj pri aplikácii malého zaťaženia.

Aby sa znížila možnosť ohýbania rozrezaného kusa, do neho padajú rôzne voľné plnivá, napríklad obyčajný čistený piesok.

Rezanie profilovaných plechov a kovov

Často sa v praxi vyskytuje potreba vyrezania profilového plechu alebo kovových dlaždíc. Tieto materiály sú vyrobené z ocele, ktorá je potiahnutá ochrannou vrstvou zinku a polyméru, zafarbená.

Rôzne názory sú vyjadrené o možnosti použitia bulharského jazyka na ich krájanie. V návode na inštaláciu je napísané, že profilovaný plech nie je možné rezať pomocou uhlovej brúsky. Ak to chcete urobiť, použite iné nástroje. Musia sa však zakúpiť, čo nie je vždy odôvodnené množstvom pripravovaných prác a vyžaduje si ďalšie finančné investície. Ak nie je iný nástroj ako UWB, skôr než uvidíte bulharské, mali by ste vedieť možné negatívne dôsledky.

 1. Ak reznete kovovú strešnú krytinu alebo profilujete uhlové brúsky, ochranný povlak v oblasti píly a trochu v jej blízkosti bude zničený a orezaný okraj začne hrdzaviť.
 2. Materiál sa odstráni zo záruky.
 3. Lietajúce iskry môžu zničiť nielen vzhľad zvyšku listu (farba sa stráca), ale tiež poškodiť povlak polyméru.
 4. Okraj rezu sa môže roztrhnúť.

Všetky zvážené negatívne dôsledky je možné minimalizovať, ak zhotovíte vlnitú lepenku alebo kovovú dlažbu s bulharskou, dodržiavajúc nasledujúce odporúčania:

 • vykonajte všetky práce bezprostredne pred inštaláciou;
 • Spracovanie sekcií antikoróznymi látkami;
 • zakryť rezané hrany základnou a škvrnou;
 • používať disky na kov s minimálnou hrúbkou (do 1 mm);
 • takže okraje zostávajú čisté, musíte ich rýchlo vystrihnúť;
 • jemne brúsiť otryskané okraje.

Pred rezaním ako obvykle označte listy.

Ak chcete vystrihnúť štvorec, postupujte takto:

 • nakresliť ho na povrch listu;
 • materiál sa prerezáva cez označené bulharské;
 • na konci úhľadne vystrihnúť každý kútik.

Kruhy alebo iné čísla sú vyrezané a pracujú podľa rovnakej schémy.

Použitie brúsky na rezanie kovových dlaždíc a profilovaných plechov uľahčuje prácu. Urobíte to pohodlnejšie, pretože si môžete prispôsobiť veľkosť listov priamo na streche.

Na kovový alebo profilovaný plech zostávajú v záruke, mali by ste merať predmet a objednať továrenské rezanie plechov. Môžete sa tiež pokúsiť vyzdvihnúť materiál s takými rozmermi, aby sa nevyžadovalo žiadne orezanie.

Rezanie kovu bulharským je lacný, prakticky cenovo dostupný a celkom efektívny spôsob jeho krájania. V takom prípade použite príslušné disky bez defektov pre každý materiál. Z toho závisí nielen kvalita dosiahnutého výsledku, ale aj vaše vlastné zdravie. Uistite sa, že kov ste videli, musíte dodržiavať bezpečnostné pravidlá a používať osobné ochranné prostriedky. Malo by sa neustále pamätať na to, že ak pracujete s uhlom brúskou, akékoľvek nedostatky a nepozornosť môžu spôsobiť zranenie. Preto je potrebné pracovať so sústredením a opatrnosťou.